Saturday, December 17, 2005

Sabotage Your Government


Leon Kilat posted this interesting entry on a manual on bringing down the government.

Nope. The manual didn't come from leftists nor was it a handiwork of anarchists.

This is a reproduction of a Central Intelligence Agency released the booklet as part of their campaign against the Nicaraguan government.

View the entire booklet here.

3 Comments:

At 12:54 PM, Anonymous Anonymous said...

What is going on here? Seems to me that this blog is going down fast for lack of substantive issues to discuss like that con com crap that goes on.

What is so interesting with this entry? Nothing, except that it is supposedly from the CIA. Boks, I'm sure violent dissidents have a lot brighter ideas than this.

Why, Mark Jimenez's born again attitude on his return is more believable.

 
At 8:04 AM, Blogger gerald parra said...

if you intend to get public sentiment/support from your website, medyo tigilan nyo mga post na tulad nito.. sa totoo lang na dismaya ako bigla sa site ninyo nung nakita ko ito.. tsk tsk..

 
At 2:05 PM, Blogger vencer said...

Maraming maraming salamat po sa concern.

Lilinawin lang po namin ang layunin ng pagpopost ng article.

Sa tingin ko, significant ang post na ito dahil ipinapakita nito na ang Central Intelligence Agency mismo, isang mahalagang institusyon ng pagtatanggol sa gubyerno ng Amerika, ay nagpapakana ng pagpapabagsak ng gubyerno ng ibang mga bayan.

Mahigpit na kaugnay ito ng ginagawang espionage ng Amerika sa ating bayan at ng patuloy nilang pakikialam sa affairs ng ating bansa.

Huwag pong ipagkamali na tinatangkilik namin ang mga aksyong nabanggit sa nasabing manual.

Isang effort din ito na mas gawing maiksi ngunit mas madalas ang mga entries sa YR.

Maraming salamat sa pagbisita sa YR!

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home