Thursday, March 02, 2006

Filipino People's Proclamation of National Emergency

Here's our own version of Proclamation 1017 declaring the nation under State of Emergency:

WHEREAS, over these past months, elements in Malacanang have conspired to rule as authoritarians, represented by the illegitimate President, corrupt military officials and traditional politicans, who are now in tactical alliance and engaged in a concerted and systematic conspiracy, over a broad front, to subvert the will of the people and disregard the basic tenets of democracy, as it did by means of fraud in the elections in 2004.

WHEREAS, these conspirators have repeatedly tried to bring down the democracy;

WHEREAS, the claims of these elements have recklessly echoed and magnified in many parts of the country, suppressing dissent, silencing the critics and muzzling the truth.

WHEREAS, this series of actions is hurting our fragile democracy- by misrepresenting governance including including hindering the growth of the economy and sabotaging the people?s confidence in government and their faith in the future of this country;

WHEREAS, these actions are adversely affecting the economy;

WHEREAS, these activities give anti-democratic forces led by Arroyo and her minions the opening to intensity their avowed aims to violate our civil liberties and bring down our gains in preserving democracy

WHEREAS, Article 2, Section 4 of our Constitution makes the defense and preservation of the democratic institutions and the people the primary duty of Government;

WHEREAS, the activities above-described, their consequences, ramifications and collateral effects constitute a clear and present danger to the safety and the integrity of the Philippine State and of the Filipino people;

NOW, THEREFORE, WE the Filipino People, Free Citizens of the Republic of the Philippines, by virtue of the powers vested upon us by the Preamble, of the Philippine Constitution which states that:

" Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them."

and in our capacity as a people, do hereby call on the Armed Forces of the Philippines, to resist any orders from their fake commamnder-in-chief, protect justice and democracy throughout the Philippines, prevent or suppress all forms of lawless violence as well any act of oppression or suppression of rights and to disobey all the laws and to all decrees, orders and regulations promulgated by Arroyo, personally or upon her direction; and as provided in Article 2, Section 4 of the Constitution do hereby declare a State of National Emergency.

People of the Republic of the Philippines

9 Comments:

At 2:08 PM, Anonymous Kiko said...

Ano ba itong sagutan ng P1017? Ano ito, sagutan ng tula? Get serious bogs!

Hindi naman sa nag-gagaling galingan ako, ano. Pero, mag post naman kayo ng blog ukol sa mga programa na ginagawa ukol sa pag paliwanag sa karaniwang mamamayan, lalo na sa mahihirap at nag mamang-mangan, kung anong sanhi ng kanilang kahirapan.

Kung nauunawaan nila ang dadag hirap ng tunay na pakikipagbaka at ang kaukolang saganang matatamo, kung mayroon man, sakaling magtagumpay.

Teka, mayroon ba tayo niyan?

 
At 9:16 PM, Anonymous Anonymous said...

Kung pag-abot man sa masa ang naiisip mong programa, yan ang sinisikap gawin ng ANAKBAYAN. Nakiki-pamuhay pa nga ang mga miyembro ng org na ito para makita ang mismong buhay ng mga mamamayan sa mararalitang komunidad para ma-experience first-hand ang buhay-mahirap, at ni-re-relate nito sa mga residente ang analysis ng lipunan kanilang kinabibilangan.

Sa aking pagsusuri, ang young radicals eh isang blog na layong abutin yung mga mulat na ang buhay ay naka-sentro sa blogs at internet. More on updates na lang at mga creative stints. Kung yung masa man ang concern mo, yan naman ang araw-araw ginagawa ng ANAKBAYAN. Yan ang programa nila. Hindi na yan isinasa-blog kasi, kung baga eh yan ang lagi nilang ginagawa.

 
At 9:18 PM, Anonymous Anonymous said...

Kung pag-abot man sa masa ang naiisip mong programa, yan ang sinisikap gawin ng ANAKBAYAN. Nakiki-pamuhay pa nga ang mga miyembro ng org na ito para makita ang mismong buhay ng mga mamamayan sa mararalitang komunidad para ma-experience first-hand ang buhay-mahirap, at ni-re-relate nito sa mga residente ang analysis ng lipunan kanilang kinabibilangan.

Sa aking pagsusuri, ang young radicals eh isang blog na layong abutin yung mga mulat na ang buhay ay naka-sentro sa blogs at internet. More on updates na lang at mga creative stints. Kung yung masa man ang concern mo, yan naman ang araw-araw ginagawa ng ANAKBAYAN. Yan ang programa nila. Hindi na yan isinasa-blog kasi, kung baga eh yan ang lagi nilang ginagawa.

 
At 12:38 PM, Anonymous Kiko said...

Anonymous, iyang sinasabi mong araw-araw na ginagawa ng ANAKBAYAN ang ma-interes na basahin at malaman ng tumatangkilik ng blog na ito.

Sa ngayon, kakaunti ang nakakaalam ng ginagawa ng ANAKBAYAN o ano pa mang samahan na nagpapaliwanag at tumutulong makaunawa ang sambayanan na naghihirap. Sa ngayon, lagi na lamang ukol sa pang-aabuso ng ganid na politiko ang nababasa. Alam na natin yan sa mga balita - sa periodiko, sa radyo, at usap-usapan.

"Hindi na yan isinasa-blog kasi, kung baga eh yan ang lagi nilang ginagawa." Ewan ko lang kung ano ibig mong sabihin nito.

Bukod sa mga pagtutol ng ANAKBAYAN at iba pang samahan sa mga maling pamamaraan ng reyna ng Malacanang at ng mga mabangis niyang aso, ano ba ang lagi nilang ginagawa? May ehemplo ka ba diyan na maisasalo mo?

 
At 5:21 AM, Anonymous Anonymous said...

Hindi pa rin kailangan isa-blog ang mga yan kung ikaw at kayo mismo eh makikilahok sa pag-organisa. Ewan ko rin sa 'yo kung ano bang gusto mong ma-extort na info mula sa mga progressive orgs. Ulit, kung nais mo, ikaw ang magpasimula ng blog ukol sa pag-aabot ng masa base sa mga first-hand experience ng paglilingkod at pag-o-organisa. Hindi yan problema kung makikisama ka sa pagsulong ng ganyang gawain.

Napapa-isip tuloy ako sa purity ng iyong intention: curiosity nang sa gayon ay maisa-praktika ang paglilingkod, o curiosity para maka-kopya ng programa ng progressive organizations for self-serving motives (e.g. pagka-panalo sa eleksyon)? Sana naman eh hindi yung latter.

 
At 5:34 AM, Anonymous Anonymous said...

Organization of various sectors (including Muslims), educational discussions regarding social analysis (aside from the bases of GMA'S Ouster), integration with batayang sectors. Those are just a few...

Harhar, you sound like an intelligence man yourself...

 
At 2:51 PM, Anonymous Juan said...

"Napapa-isip tuloy ako sa purity ng iyong intention: curiosity nang sa gayon ay maisa-praktika ang paglilingkod, o curiosity para maka-kopya ng programa ng progressive organizations for self-serving motives (e.g. pagka-panalo sa eleksyon)? Sana naman eh hindi yung latter."

Itong sagot na ito ay tulad ng sagot ng mga tauhan ni Gloria. Tsk, tsk, tsk. Pag itong mga klaseng taong ito ang papalit sa pamahalaan ni GMA, walang magbabago. Baka mas malala pa mangyari.

ANAKBAYAN minus 1. GMA without saying anything, plus 1.

 
At 7:07 PM, Anonymous Anonymous said...

Alam mo Juan, magandang mag-elaborate ka bakit ganyan nalang ang naiisip mo sa mga progresibong organisasyon na nagtratrabaho para i-educate at i-organisa ang mga mamamayang naghirap abutin ang gov't pero di nito pinansin. Kung tuwang-tuwa ka sa pananahimik ni GMA, matutuwa ka bang marining kaalinsabay nito ang mga hibik ng milyung-milyong walang makain, maisuot at matirahan? Nagkakayod silang magtrabaho pero asan ang assistance ng gov't sa kanila? Ilang mga squatters ang binubugbog ng pulisya at demolition teams para lang lumayas sa mgh kinatitirikan ng kanilang tahanan gayong malinaw na nakasaad sa batas na hindi puwedeng paalisin sila kapag hindi nag-provide ang mga nagpapa-demolish sa kanila ng kapalit na tahanan? Ngayon na kumakalat ang People's Initiative, sino ang may effort na linawin sa kanila kung ano ang Cha-Cha at sinsinin nang mabuti ang lahat ng impormasyon ukol rito? Sino ang nagtratrabaho para mag-educate ng mga bata sa iba't-ibang komunidad, kahit walang pondo sa mga bigtime na sources?

Marapat lang na maging mapagmatyag ang mamamayan sa mga manlolokong tulad ng ilan diyan, kakalat-kalat maging sa cyberspace.

Juan, baka ikaw ang tauhan ni GMA? Kunyari ay ibinabato mo sa aming ANAKBAYAN ang imahe ng pagiging kahalintulad ng mga bata ni Arroyo para di halatang ikaw na hanggang dada lang ang mismong pakawala ng isang peke, pasista at pahirap sa masa na pangulo. Hindi ko na gusto manghula pa saang party list o samahan ka maaaring manggaling - mahiya ka na lang for whatever group you hail from. Mga bayaran? Mga nangbabayad? Mga nagkukunyaring gusto ng reforms pero ang nais lamang ay patalsikin si GMA for their own motives? Ewan ko na lang. Basta kami, tuloy sa paglilingkod. Ikaw ba? Kumakayod ka nga ba para sa mga mamamayan?

 
At 7:08 PM, Anonymous Anonymous said...

Alam mo Juan, magandang mag-elaborate ka bakit ganyan nalang ang naiisip mo sa mga progresibong organisasyon na nagtratrabaho para i-educate at i-organisa ang mga mamamayang naghirap abutin ang gov't pero di nito pinansin. Kung tuwang-tuwa ka sa pananahimik ni GMA, matutuwa ka bang marining kaalinsabay nito ang mga hibik ng milyung-milyong walang makain, maisuot at matirahan? Nagkakayod silang magtrabaho pero asan ang assistance ng gov't sa kanila? Ilang mga squatters ang binubugbog ng pulisya at demolition teams para lang lumayas sa mgh kinatitirikan ng kanilang tahanan gayong malinaw na nakasaad sa batas na hindi puwedeng paalisin sila kapag hindi nag-provide ang mga nagpapa-demolish sa kanila ng kapalit na tahanan? Ngayon na kumakalat ang People's Initiative, sino ang may effort na linawin sa kanila kung ano ang Cha-Cha at sinsinin nang mabuti ang lahat ng impormasyon ukol rito? Sino ang nagtratrabaho para mag-educate ng mga bata sa iba't-ibang komunidad, kahit walang pondo sa mga bigtime na sources?

Marapat lang na maging mapagmatyag ang mamamayan sa mga manlolokong tulad ng ilan diyan, kakalat-kalat maging sa cyberspace.

Juan, baka ikaw ang tauhan ni GMA? Kunyari ay ibinabato mo sa aming ANAKBAYAN ang imahe ng pagiging kahalintulad ng mga bata ni Arroyo para di halatang ikaw na hanggang dada lang ang mismong pakawala ng isang peke, pasista at pahirap sa masa na pangulo. Hindi ko na gusto manghula pa saang party list o samahan ka maaaring manggaling - mahiya ka na lang for whatever group you hail from. Mga bayaran? Mga nangbabayad? Mga nagkukunyaring gusto ng reforms pero ang nais lamang ay patalsikin si GMA for their own motives? Ewan ko na lang. Basta kami, tuloy sa paglilingkod. Ikaw ba? Kumakayod ka nga ba para sa mga mamamayan?

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home