Wednesday, March 08, 2006

Emergencia Poemas: Break Glass in Case of National Emergency


A few days after the Proclamation of the State of National Emergency, young writers came up with a literary zine called "Emergencia Poemas: Break Glass in Case of National Emergency."

Download the zine here.

Update: For easier viewing and download, new Emergencia Poemas blogsite here.

Here's a poem contributed by our own Guiller Luna:

Xerox Republic
by Guiller Luna

i.
muling ginurlisan ang katawan ng EDSA ng mga
pamilyar na titik. May unawaan ang malawak nitong
pader at ang mumurahing pintura:
ang salita'y magkakatawang-tao
makakapagbago ng panahon.

ii.
napagkit ang mga mata/tenga sa telebisyon/radyo.
napanood/narinig mo na raw ito noon:
ang mga salita'y magkakatawang-pulis
mambubuwag
pipigil sa pagpihit ng panahon

iii.
walang pang-alala ang lansangan.
di makakalimot ang katawan
sa mga hambalos, suntok at tadyak.

iv.
saang tula ko ba nabasa na "ang kamao'y may hugis ng
daigdig na nakaamba?"1 Comments:

At 3:41 PM, Blogger rebyuwer said...

nasa rebyuhan na ang rebyu. tnx

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home