Monday, January 16, 2006

Y-CHAT* and why at all?


Y-CHAT stands for Youth against Charter Change of Trapos, a recently launched youth and student network. The name speaks for itself.

Some things we ought to know about Cha-Cha (or 'let's start the great Cha-Cha debate'):

C - onniving trapos like FVR and JDV are pushing for it because they have been vying for the prime minister post since time immemorial (so quit overrating them and hailing them as well-meaning statesmen, for heaven's sake!)

H - armful to the country's political and economic system in that it will concentrate power among a few political cliques (see above) and HARMONIZE unconstitutional and HARSH fiscal policies in the existing Charter

A - rroyo is hell-bent on extending her term amid an irreconcilable political crisis (read: No-El)

C - reates an illusion that it is the be-all and end-all of the current crisis in an effort to suppress the growing public unrest against this regime (hence the results of the latest SWS survey)

H - ands-on and unabashed foreign control over local industries, services and enterprises (DANGER in the national patrimony zone)

A - ny Cha-Cha under the Arroyo administration is ANOMALOUS, ABHORRENT and ANTI-PEOPLE

In a gist.

*Y-CHAT is a broad network of youth and student organizations under Youth Demanding Arroyo's Removal (Youth DARE). It was launched last Saturday at a press conference in QC. Its banner project is a nationwide signature campaign to be circulated in different schools, colleges, universities and communities.

Keep posted for Y-CHAT's online petition and information campaign.

6 Comments:

At 9:44 AM, Blogger vencer said...

C-riminal and

H-armful to the people, this

A-ttempt to

C-hange the constitution only aims to

H-elp the desperate

A-rroyo regime remain power. O ha! Sige nga, beat that!

 
At 8:02 PM, Anonymous jhay said...

maasahan nyo ang tulong ng LSJP sa balakin ng mga elitistang-pulitiko na baguhin ang saligang batas sa kagustuhang lalong mapaglingkuran ang kanilang mga interes, bisitahin lamang ang aming website para kami ay makontak.

salamat at mabuhay ang kabataang progesibo!

 
At 12:34 PM, Anonymous Anonymous said...

Ay naku, ano na naman yan. Hindi na tumigil manloko mga kapal muks. Kayo naman nagpapadala. Pa acronym pa cha-cha, e chi-cha-ron naman yan a. Binalatan na tayo, at ginagawa pang chicharon.

Parang nakalimutan na ang totoong kaso: Kurap si GMA at ang Gibierno niya. Siya ang dahilan ng hirap. Siya ang kailangang palitan.

Di ba nakasimple? Ano mahirap intindihin diyan.

 
At 2:11 PM, Blogger vencer said...

Maraming salamat sa suporta Jhay.

Sama-sama nating lalabanan itong cha-cha ni Arroyo at paiigtingin ang pagkilos para sa kanyang pagpapatalsik.

 
At 5:01 PM, Anonymous Anonymous said...

agree ako kay anonymous (taas).... si GMA ang target.... kapag nawala siya at napalitan ng transition council (tama ba?) eventually mawawala na yang chacha na yan....

 
At 10:45 PM, Anonymous Anonymous said...

Sa tingin ko nagkakaisa tayong lahat na totoong si Arroyo ay kailangang patalsikin.

Pero hindi ito usapin ng pagpili lang kung alin ang lalabanan: cha-cha ba o si Arroyo.

Kung nais nating patalsikin si Arroyo, kailangang ilantad ang lahat ng pakana niya para makapanatili sa puwesto, pangunahin na na ngayonang cha-cha.

Sa cha-cha, bibigyan lalo ng mga konsesyon ang dayuhan, pabubulukin lalo ang pulitika para makapanatili siya sa puwesto, at papasahulin ang dating konstitusyon.

Kaya maling ipagpalagay na ang mga tumututol sa cha-cha ay "nagpapadala" lang. Tungkulin ng lahat ng anti-Arroyo na ilantad ang pakanang ito na magpapasahol sa lagay ng lipunan at bayan.

Kailangang maipakita sa mamamayan ang epekto nito, para kumilos na ang lahat bago pa may gawing kalokohan na naman si Arroyo.

Sa huli't huli, hindi lang "napakasimple" magpatalsik ng pekeng presidente.

Mabuhay ang kabataan ang sambayanang lumalaban!

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home